Park miru Sabotin

Vojenské ležení z 1. světové války

Pokud přijedete do regionu Brda z Nové Gorice do Solkanu a poté přes Sočský most, krátce procházející italským územím, brzy dorazíte naúpatí sabotinského kopce.

Sabotin je podlouhlý kopec nad Novou Goricí. Vrchol se nachází pouze v 606 m. n. m., ale vzhledem k tomu, že leží poblíž Terstského zálivu, je jeho nadmořská výška téměř i výškou skutečnou a při pohledu zdola budí respekt. Kromě toho je z něj krásný rozhled na všechny strany, při pěkném počasí bývá vidět i majestátný Triglav. Po hřebeni Sabotinu probíhá Slovinsko-Italská hranice, takže byl dlouhá léta uzavřený pro turisty.

Sabotin nabízí úžasný výhled do kraje, prohlédnout si můžete kostel sv. Valentina a pozůstatky z první světové války.

 

Historie Sabotinu

Předpokládá se, že kopec byl Slovany pojmenován Samotin, když dorazili na toto území asi před třinácti sty lety. Název, který pochází ze slovinského slova sam, což znamená osamělý, sám, je logický protože řeka Soča odděluje kopec Sabotin od ostatních kopců na trnovské plošině. Nadmořská výška vrcholu kopce 609 m vybízí k dobrodružnému výstupu na Sabotin značenou cestou s mnoha zajímavostmí.

Za první světové války to byl pro Rakousko-Uherskou obranu velmi strategický bod, takže byla pod hřebenem Sabotinu vybudována sestava kaveren, kdy ze slovinské strany bylo vybudováno zázemí a na italskou stranu byla instalována děla, která měla Sabotin bránit před italskými ofenzívami. Pro zásobování Rakousko-Uherských pozic byla od údolí Soči vybudována lanovka.

Vojáci si byli natolik jistí nedobytností Sabotinu, že před italskou šestou ofenzívou odjel velitel pozice generál Erwin Zeidler na plánovanou dovolenou. Jak ovšem šestá ofenziva ukázala, Sabotin nedobytný nebyl. Italové pak pouze přetlačili a otočili děla na Slovinskou stranu a z italské strany zavedly pod vrchol svoji lanovku.

Po druhé světové válce byla podél úzkého hřebene Sabotiny nakreslena nová státní hranice mezi Itálií a Jugoslávií, takže přístup do Sabotinu byl omezen až do nezávislosti Slovinska. Na vrcholu hřebene se vinou hraniční kameny a hranici potvrzují také opuštěné bunkry a strážní věže.

V rámci oslav 100 let od zahájení Sočské fronty byly kaverny, zákopy a vojenské stavby zrekonstruovány a návštěvník se je může projít v přesně takovém stavu, v jakém byly za války. A návštěva za to určitě stojí. I dnes můžeme na Sabotinu projít mnoha vojenskými tunely a jeskyněmi vytesanými do skály italskými a rakousko-uherskými vojáky, příslušníky 22 národů, když bojovali na frontě Isonzo. Období první světové války bylo tedy silně poznamenáno oblastí Sabotinu, která spolu s dalšími místy v Tolminské, Kobaridské a Gorišké oblasti svědčí o tehdejších událostech na Sočské frontě.

Sabotin dnes - Park miru

Po odstranění politických překážek má Sabotin vynikající příležitosti stát se symbolem sjednocení hranic, důležitým rekreačním a výletním bodem a spolu se všemi atrakcemi má velký turistický potenciál. Oblast Sabotinu se jako „Park míru“ proměňuje v komplexní turistický produkt, který je určen především Italům a Slovincům z oblasti Goriška a návštěvníkům této oblasti a později také příslušníkům všech 22 národů, které zde bojovaly.

Fauna a flora

Dnes se oblast bývalého přírodního muzea stala turistickou atrakcí. Kromě mnoha historických zajímavostí okouzluje Sabotin své návštěvníky pestrou škálou rostlin. Na poměrně malém kousku země najdete rostliny typické pro alpské podnebí stejně jako sub tropické a typicky středomořské druhy. Kopec je také úkrytem pro jeleny a na vrcholu kopce se nachází lovecká chata.

Sabotin a jeho okolí jsou zajímavým a atraktivním místem díky své kráse, poloze, přírodním hodnotám a kulturnímu dědictví.