FAQ - nejčastěji kladené otázky

Zejména pro vaše pohodlí a úsporu drahocenného jsme připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky našich klientů. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenajdete, můžete nám kdykoliv zavolat, napsat nebo nás kontaktovat prostřednictvím chatu na našich webových stránkách a my se Vám budeme s radostí věnovat. 

Jak se přihlásit na zájezd?

Přihlásit se můžete několika způsoby. Nejdříve si zarezervujte požadovaný počet míst prostřednictvím webového formuláře na stránce vybraného zájezdu případně telefonicky anebo emailem. Bude Vás kontaktovat náš pracovníkm se kterým vyplníte Smlouvu o zájezdu. Po podpisu smlouvy zaplatíte zálohu.

Doplatek se hradí cca 5-7 týdnů před odjezdem na zájezd. Současně se žádostí o doplatek od nás obdržíte i podrobné pokyny k odjezdu. Všechny další potřebné dokumenty, pokud se nedomluvíme jinak, obdržíte v den odjezdu na odjezdovém místě.

Jak dlouho platí rezervace?

Platnost rezervace je obvykle týden, pokud se nedomluvíme jinak vzhledem k brzkému odjezdu nebo obsazenosti zájezdu.

Jak se vyplňuje Smlouva o zájezdu?

Smlouva o zájezdu je editovatelný PDF formulář. Vyplněný formulář rezervace o zájezdu zašlete e-mailem do CK. Na jedné smlouvě lze celkem přihlásit 4 účastníky. Zkontrolovanou smlouvu Vám zašleme emailem zpět k podpisu a vy ji podepsanou zašlete zpět do naší kanceláře. Oběma stranami podepsanou smlouvu Vám opět vrátíme na Váš e-mail a vyzveme Vás k zaplacení zálohy.

Do úhrady zálohy je smlouva považována za rezervaci a její platnost vyprší za 7 dní.

Jak mám zaplatit za zájezd?

Po obdržení potvrzené Smlouvy o zájezdu ze strany CK uhradíte zálohu ve výši 30% konečné ceny zájezdu na účet číslo 5575665575/5500, vedený u Raiffeisen Bank. Při bankovním převodu nezapomeňte uvést variabilní symbol: číslo smlouvy a jako specifický symbol pak číslo zájezdu. Doplatek se na základě výzvy ze strany CK doplácí stejným způsobem.

Kde si mohu přečíst Všeobecné podmínky?

Plné znění všeobecných podmínek naleznete na našich webových stránkách.

Kdy obdržím podrobné informace o průběhu zájezdu?

Obvykle 6 týdnů před odjezdem na Váš zájezd Vám zašleme Podrobné pokyny k odjezdu s informací o místě a hodině srazu, výzvu k doplatku a Informační dopis k zájezdu. Pokyny zasíláme e-mailem na adresu uvedenou jako kontaktní ve Smlouvě o zájezdu.

Co cena zájezdu zahrnuje a nezahrnuje?

Všechny informace o tom, co cena zájezdu zahrnuje, jsou uvedeny u každého zájezdu v nabídce na našich webových stránkách.

Je možné využít na zájezd vlastní dopravu?

Zájezdy jsou obvykle zajišťovány osobními minivany. Nicméně na základě domluvy můžete využít i vlastní dopravu.

Jaká je velikost skupinky?

Zájezdy realizujeme v malém počtu osob, aby bylo dostatek času na vlastní program zájezdu a také kvůli vašemu komfortu. Minimální i maximální velikost skupiny je uvedena u každého zájezdu na našich webových stránkách. Obvykle cestujeme v počtu 6-13 osob.

Jaké potřebuji cestovní doklady?

Pro cesty do zahraničí potřebujete cestovní pas, jehož platnost je nejméně 6 měsíců po návratu ze zájezdu. Do zemí EU můžete cestovat také s občanským průkazem.

Cestovní pojištění?

Cestovat do zahraničí bez sjednání patřičného cestovního pojištění se nevyplácí. Cena zájezdu obvykle cestovní pojištění nezahrnuje. Sjednat si jej můžete buď sami anebo na vyžádání naším prostřednictvím u našeho partnera Union Pojišťovna.

Pokud program zájezdu zahrnuje i některé sportovní aktivity jako například vysokohorskou turistiku, nezapomeňte si ověřit, že vámi zvolené cestovní pojištění se vztahuje i na tyto aktivity.

Co když zájezd musím zrušit?

Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit kdykoliv před termínem odjezdu. Za okamžik odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo do CK e-mailem doručeno písemné vyjádření zákazníka.

Při zrušení účasti ze strany zákazníka je zákazníkovi vyčíslen stornopoplatek. Výše storno poplatku pro každou osobu je pak následující:

  • více než 90 dní před odjezdem – skutečně vzniklé náklady a 500 Kč
  • 90–41 den – skutečně vzniklé náklady a 30 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů;
  • 40–21 den – skutečně vzniklé náklady a 50 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů;
  • 20–6 dní – skutečně vzniklé náklady a 80 % z ceny zájezdu po odečtení skutečně vzniklých nákladů;
  • 5 dnů a méně – 100 % ceny zájezdu.

Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

U nekatalogových akcí na zakázku mohou být storno poplatky stanoveny samostatnou smlouvou. V případech, kdy je potřeba hradit služby k zájezdu ve velkém časovém předstihu, mohou být storno podmínky upraveny. Zákazník bude písemně upozorněn na aktuální výši storno poplatku v žádosti o doplatek, kde je uvedena i konečná kalkulace zájezdu. Doporučujeme sjednat si ve Smlouvě o zájezdu připojištění na storno zájezdu (zajišťujeme u našeho partnera Union Pojišťovna), abyste snížili výši případně vzniklé škody způsobené stornováním zájezdu.

Jak postupovat v případě reklamace?

V případě reklamace některé služby zájezdu, postupujte dle reklamačního řádu.

Jak funguje zákon o ochraně spotřebite?

Od 1. 2. 2016 platí změna zákonu o ochraně spotřebitele. S účinností od stejného data má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CK poprvé.

Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.