Slovinkso - Bled

Podmínky cestování do Slovinska

Režimová opatření se nerozvolňují se jen u nás, ale také ve Slovinksu. Od dnešního dne se otevírají ubytovací služby. Na území Slovinska můžete nyní vstoupit na základě negativního PCR testu, dokladu o prodělané nemoci covid-19 ne starším než před šesti měsíci nebo dokladem o ukončeném očkování. Slovinsko a zájezdy do Slovisnka těší právě na vás! Léto bude, třeba právě ve Slovinsku.

  • Předložením negativního výsledek RT-PCR testu, který není starší než 48 hodin od odebrání vzorků, kterým lze karanténu nahradit. TPředkládané testy mohou být v českém jazyce, za podmínky, že je z dokumentu patrné, kdy, komu a s jakými výsledky byl proveden;
  • Předložením pozitivního výsledku testu RT-PCR na COVID-19, který je starší více než 21 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzením od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců;
  • Předložením potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že uplynulo 7-21 dní od poslední vakcinace v závislosti na typu vakcíny.