COP Travel Jana Svobodová
COP Travel Jana Svobodová

Jana Svobodová

Průvodkyně, instruktorka

„Cesta dlouhá i 1000 mil vždy začíná prvním krokem.”

Čínský filozof Lao Tzu

Odborná praxe

 • instruktorka Centra outdoorových programů
 • trenérka dětského tanečního kroužku při DDM Třebíč
 • instruktorka lyžování na Lipně
 • oddílový vedoucí dětských táborů pod skupinou dobrovolníků Klubu Hrádek
 • organizátorka víkendových akcí pod Klubem Hrádek

Vzdělání , kurzy, licence

 • studentka Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – obor rekreologie
 • absolventka střední školy OAHS Třebíč
 • absolventka jazykové školy Amigas
 • absolventka druhého stupně ZUŠ v tanečním oboru
 • kurz Lektorka tance
 • kurz Instruktora sjezdového lyžování

Zájmy

 • tanec
 • cestování
 • lyžování
 • práce s dětmi